Senior automasjonsingeniør

Norway

Dine viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra til utvikling av kontroll- og styringssystemer, med løsninger som automatiserer eller øker systemets intelligens.
  • Regulering og kontroll av industriprosesser innen hydrogen produksjon.
  • Integrasjon av automasjonssystemer og digitaliseringsløsninger.
  • Prosjekter for kunder i Norge og utlandet
  • Stor variasjon av arbeidsoppgaver og tekniske problemstillinger relatert til prosesstyring, maskinstyring, automatisering, digitalisering og integrasjon.

Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly.

Request a quote

Submit

Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly.

Product inquiry

Submit

Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly.

Ask an Expert

Have a question about on-site gas generators for your lab? Ask the expert, and we’ll respond as soon as possible, usually within one business day.

Your contact information

Send my inquiry