Nel logo
ENG | NO

Interview

Thomas, Egil og Anders – Perspektiver fra teamet

Ved Nel Hydrogens anlegg på Notodden jobber et dedikert team av fagpersoner utrettelig for å fremme teknologien og bidra til den globale overgangen til fornybar energi.

Blant dem finner vi Thomas Larsen, Egil Rasten og Anders Haug – en trio med forskjellig bakgrunn og kompetanse, men lik motivasjon for å være en del av Nels transformasjonsreise.

Involvert fra ende til annen

“Hos Nel er du involvert i hele prosessen fra idéutvikling til produksjon, prototyping, testing og rapportering,” sier materialteknolog Thomas Larsen. Han legger til at følelsen av å ha reell innflytelse er en av de beste tingene ved å jobbe hos Nel. Egil Rasten sier seg enig og legger til at Nel er den mest relevante arbeidsgiveren han kunne hatt. Egil har viet hele karrieren til å spesialisere seg innen hydrogen som energibærer, og er i dag ansatt som senior teknolog i Nel. “Hos Nel får jeg brukt all kunnskapen jeg har opparbeidet gjennom årene, samtidig som jeg bidrar til å redde verden gjennom det grønne skiftet,” sier han.

Som ansvarlig for hele utviklingsprosessen av Nels hydrogenproduksjonsteknologi er Egil, Thomas, Anders og resten av teamet involvert i ulike aspekter av arbeidet, fra laboratoriearbeid eller bruk av verktøy den ene dagen og arbeid med prosedyrer og dokumentasjon den neste. Denne dynamikken skaper en variert arbeidshverdag og lar teammedlemmene engasjere seg der de ønsker.

“Jeg setter pris på at det er gjensidig respekt for alle fagområdene i teamet, kombinert med frihet til å uttrykke seg selv. Det kan være noen heftige diskusjoner, men vi ler av det etterpå. Det viser bare at teamet virkelig er lidenskapelig og engasjert i arbeidet sitt” sier Anders Haug, som er mekanisk designingeniør.

Thomas Larsen mener at følelsen av å ha virkelig innflytelse er en av de beste tingene ved å jobbe i Nel

Felles innsats skaper felles seire

Mens de jobber med å utvikle neste generasjons teknologi, utforsker teamet ulike perspektiver og løser komplekse problemer i fellesskap. Gjennom muligheten til å samkjøre hver ansatts individuelle ekspertise og meninger, bygges et tverrfaglig, samarbeidsorientert og stimulerende arbeidsmiljø. Dette er noe de alle verdsetter høyt.

Som det siste tilskuddet i denne trioen forteller Anders at han umiddelbart følte seg inkludert, også i det større teamet hos Nel. Han lot seg også imponere over at den generelle kompetansen blant de nye kollegene var enda høyere enn han hadde forventet. “De kontinuerlige vekstmulighetene og kulturen for kunnskapsdeling blant kollegene gjør Nel til en inspirerende arbeidsplass,” sier Anders.

Anders, Egil og Thomas legger også vekt på det dynamiske ved arbeidet deres. De beskriver de daglige oppgavene sine som en blanding av samarbeid med eksterne konsulenter, testing og eksperimentering på Notodden og samarbeid med ulike partnere.

Anders Haug setter pris på den gjensidige respekten for alle disiplinene i teamet

Viktigheten av et bredt mandat

Nel er et selskap som verdsetter ideene de ansatte kommer med, og gir dem tilliten og ressursene som trengs for å implementere og teste dem. Ifølge Thomas skaper tilnærmingen med frihet under ansvar et ekstra engasjerende arbeidsmiljø og muliggjør innovative tilnærminger.

For å drive evolusjonen av av grønt hydrogen videre, fremhever Egil betydningen av å ha et bredt mandat. Nel og lignende selskaper har en unik posisjon til å investere betydelige ressurser i prosjekter knyttet til sin kjernevirksomhet.

“Med hydrogenets enorme potensial i forbindelse med den grønne omstillingen og den globale etterspørselen etter denne teknologien, er det avgjørende å være i front med utviklingen. Nels mandat og store ressurser gjør det mulig for oss å ta utfordringene på alvor,” sier Egil.

Egil Rasten tror på det enorme potensialet til hydrogen

Nel Hydrogen har vært en pioner innen fornybart hydrogen i nesten et århundre, og gjør seg nå klar for de neste hundre årene. Takket være sin lange fartstid er Nel allerede godt i gang med å få jobben gjort. I dag øker etterspørselen etter deres verdensledende hydrogenteknologi raskt, og de har et stadig voksende behov for mennesker som vil bli med dem på veien for å gjøre grønt hydrogen stort.

Flere intervjuer