Nel logo
ENG | NO

Interview

Amin Arpana, Prossessoperatør

Fant sin nye jobb i nyhetene

En artikkel i lokalavisa om Nels planer for en ny fabrikk på Herøya fanget oppmerksomheten til Amin Arpana. Han jobbet som operatør fra før, like i nærheten, men fikk umiddelbart lyst til å bli involvert i den grønne hydrogenindustrien.

– Grønt hydrogen er fremtiden fordi det er så mye bedre for miljøet enn fossile løsninger. Alle vet at verden trenger å kutte CO 2 -utslipp for å bekjempe klimaendringene. Jo raskere, jo bedre, sier Amin.

Han måtte vente en god stund til den nye arbeidsplassen hans ble ferdig bygget, før han kunne søke og bli ansatt. I januar 2022 kunne han endelig starte. Fabrikken innfridde alle forventningene; en moderne, robotisert, helautomatisert produksjon, med et dedikert team bestående av miljøengasjerte fagpersoner.

– Å jobbe i Nel gjør at jeg kan starte hver dag med en god følelse. Jeg er en del av et team som jobber i skift døgnet rundt, for å bygge en grønn fremtid. Jeg er overbevist om at Nel spiller en viktig rolle globalt, når det gjelder å ta ut potensialet i fornybar energi og å avkarbonisere industrier.

Grønn hydrogenteknologi

Amin er kjemiingeniør og bosatte seg i Norge i 2016, hvor han begynte å jobbe som operatør i industrien. I hjemlandet hans, Iran, jobbet han med vannforsyning. Han har alltid vært opptatt av miljø. Da han fikk jobben hos Nel kom hans bakgrunn med kjemi til nytte igjen.

– Jeg er veldig glad for Nels fokus på sikkerhet, kvalitet og ledelse. Å jobbe i et trygt miljø betyr veldig mye for meg. Jeg blir motivert av tydelige mål og dyktige ledere.

På fabrikken handler det om å holde produksjonen i gang, for å kunne produsere høykvalitets elektroder i store volumer. Neste skritt på Herøya blir å doble kapasiteten, ved å bygge opp en produksjonslinje til.

– Jeg håper flere mennesker vil innse at grønt hydrogen kan erstatte fossil energi, og at grønt hydrogen er viktig for å redusere klimagass fra transport og industriproduksjon over hele verden.

Flere intervjuer